Välkommen till Boströms Bageri!

Vid Boströms bageri i Lepplax har vi allt sedan 1939 bakat goda bakverk till både vardag och fest.

Våra huvud­pro­duk­ter är rulltår­tor som säljs i hela Fin­land både under vårt eget och cent­ra­laffä­rer­nas namn. En fjär­de­del av vår pro­duk­tion går på export.

Vid sidan av rulltår­tor till­ver­kar vi deli­ka­ta bakel­ser och muf­fins, småbröd och pepparkakor. Frys­ta pro­duk­ter gör vi som kont­rakts­till­verk­ning. Tårt­bott­nar för oli­ka tår­tor och bakel­ser gör vi för både kon­su­men­ter och andra bage­rier.

Med hjälp av en ny pro­duk­tions- och för­pack­nings­lin­je för­dubbla­de vi år 2014 vår pro­duk­tions­ka­paci­tet.

Goda bakverk behövs – Fest varje dag!

Rulltårtor

Bakelser

2‑pack

Tårtbottnar

Glutenfri

Singelpackade produkter

Halvfabrikat