Tervetuloa Boströmin leipomoon!

Boströmillä, Lepplaxin kylässä on leivottu herkkuja suomalaiseen arkeen ja juhlaan jo vuodesta 1939.

Tuo­tan­tom­me pää­tuot­tei­ta ovat kää­re­tor­tut, joi­ta myy­dään kaik­kial­la Suo­mes­sa sekä omal­la nimel­läm­me että kaup­pa­ryh­mien tuo­te­merk­kien alla. Nel­jäs­osa tuo­tan­nos­tam­me menee vien­tiin.

Kää­re­tort­tu­jen rin­nal­la val­mis­tam­me her­kul­li­sia lei­vok­sia ja muf­fin­se­ja, pik­ku­lei­piä ja pipa­rei­ta. Pakas­te­tut­tu­ja tuot­tei­ta teem­me sopi­mus­val­mis­tuk­se­na. Teem­me myös kulut­ta­jil­le ja muil­le lei­po­moil­le kak­ku­poh­jia täy­te­kak­ku­jen ja lei­vos­ten val­mis­ta­mi­seen.

Vuon­na 2014 käyt­töö­no­te­tun uuden tuo­tan­to – ja pak­kaus­lin­jan myö­tä tupla­sim­me tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tim­me.

Herkkuja tarvitaan – Juhlaa joka päivä!

Kääretortut

Leivokset

2‑pack

Kakkupohjat

Gluteenittomat

Yksittäispakatut tuotteet

Puolivalmisteet